Общи условия за ползване

 

Общи условия за ползване на интернет сайта PromoPrice.bg

 

І. Общи положения

1). Настоящите общи условия преставляват договор за предоставяне от PromoPrice.bg, за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи-потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта PromoPricebg, собственост на Ди Ес България ЕООД с ЕИК 202366272.
2). Страни по настоящия договор са Ди Ес България ЕООД с ЕИК 202366272, със седалище и адрес: гр.София, ж.к.Младост бл.99 вх.8 ап.4  от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта PromoPrice.bg.
3). Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът PromoPrice.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
4). Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта PromoPrice.bg.
5). Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
 

ІІ. Дефиниции на някои термини

"НИЕ", "Ди Ес България", "ДРУЖЕСТВОТО" – означава "Ди Ес България" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.Младост бл.99 вх.8 ап.4, ЕИК 202366272, тел: 0886 442 510 , e-mail: sales@promoprice.bg, дружество –собственик на онлайн магазина PromoPrice.bg;
"САЙТ" – означава уебсайта на адрес PromoPrice.bg
"ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин находящ се на адрес PromoPrice.bg, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
"ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
"КУПУВАЧ" – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.
"ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").
"ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").
"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
"ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.
IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

ІІІ. Регистрация

Регистрация не е задължителна за да направите поръчка. Тя дава допълнителни функционалности за ползването на сайта. За да извършите покупка от сайта е необходимо да имате навършени 18 години!
ВАЖНО! С потвърждаването на вашата поръчка вие декларирате, че имате навършени 18 години.

IV. Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. Ди Ес България ЕООД си запазва правото да откаже изпълнението на дадена поръчка при недостатъчна наличност или да изиска предварително плащане по банков път. За всяка промяна клиентът ще бъде уведомен по телефон или с писмо на електронната си поща ако е предоставил email адрес.

V. Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Дружеството си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от Дружеството онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи. Ако цената на продукта включва и цената на доставката, това е изрично упоменато! 

VI. Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.
За да се възползвате от вашата законова гаранция, сте длъжни да пазите и предоставите получения от вас касов бон! Той е единственото валидно средство за доказване на датата на извършената покупка!
За определени продукти е възможно и получаването на Гаранционна Карта, която също трбва да бъде представена но не е задължителен атрибут за удостоверяване на правото ви на гаранция.
Информация за процедурата за гаранционно обслужване на закупения от вас продукт може да получите на телефон 0886 442 510 или e-mail: sales@promoprice.bg
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/).
Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

VII. Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:
-       Плащане при доставка (наложен платеж)
-       Банков превод
Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.
С приемането на настоящите общи условия, при използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на Ди Ес България ЕООД от негово име и за негова сметка.
При доставка с плащане чрез "Наложен платеж": купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума.

VIII. Договор

Договорът за продажба от разстояние между Ди Ес България и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на клиента. Ако клиент е предоставил електронна поща, то тогава, потвърждаването на сключен с Ди Ес България договор от разстояние се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

IX. Доставка

Поръчките в PromoPrice.bg се изпращат с куриерска фирма Еконт Експрес с опция "преглед и тест" преди заплащане. Куриерска служба Еконт Експрес е задължена да осигури условия и време за преглед и тест на всяка стока (доколкото това е възможно). При констатация на фабричен дефект дефектната стока се връща за сметка на PromoPrice.bg . При констатация на транспортна щета по вина на куриера на място се изготвя протокол за рекламация и клиентът не заплаща стойността и транспортния разход. Рекламация на стоки, получени от клиента без ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ преглед и тест НЯМА да бъдат уважени.
Можете да изберете доставка до над 2000 офиса/Еконтомат или до адрес.
Цената за доставката може да видите в процеса на описване на поръчката благодарение на интегрирания модул за доставка на ЕКОНТ.
Срокът за доставка е 1-5 работни дни като нашата цел е поръчката да бъде при Вас още на следващия ден (над 90% от поръчките ни се доставят до 2 дни).
Списък на офисите на ЕКОНТ и график на обслужване на населени места без офис на ЕКОНТ може да видите тук:  http://www.econt.com/offices/
При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката може да се свъже с вас на телефона за връзка, който сте ни предоставили за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.
При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Роял Електроникс Трейд задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. Роял Електроникс Трейд/куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

X. Отказ от сключен договор от разстояние

Отказ от сключен договор от разстояние
На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.
ВАЖНО !!! Правото на отказ може да бъде упражнено само, ако потребителят е представил на Ди Ес България ЕООД стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.
Цялата информация относно упражняване правото на отказ от договора от разстояние, можете да нaмерите ТУК > ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

XI. Защита на лични данни

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на Роял Електроникс Трейд, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на нашите електронни магазини.
Цялата информация за нашата политика за защита на личните данни може да намерите ТУК.

XII. "Бисквитки" – Cookies

БИСКВИТКИ - Cookies - това е малко количество информация , което уеб сървъра изпраща на браузера и той я запомня.. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър. Повече информация за бисквитките може да намерите на адрес http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html
Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies). Този сайт използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите, продължителност на сесиите и т.н. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра ви, за да се направи възможен анализ на използването на сайта. Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. Повече информация за отказ от Google Analytics бисквитки може да намерите на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
За да научите повече за това каква информация може да събират трети страни през нашите уеб сайтове, моля посетете следните страници:
http://www.google.bg/privacypolicy.html
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете - за повече информация вижте AllAboutCookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки е възможно да се наруши функционирането на сайта.

XIII.Други

Ди Ес България се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности и цени е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Promoprice.bg си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Ди Ес България преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.
Ди Ес България не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.

XIV. Актуализация

Ди Ес България може периодично да актуализира настоящите Общи условия. При промяна на Сайта ще бъде публикувано съобщение и актуализираните Общи условия.
Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
При едностранна промяна на настоящия Договор от PromoPrice.bg, ако продължите да ползвате регистрацията си в Онлайн магазина, Вие изрично се съгласявате с направените промени.